Zaščita in trženje tehnologij za raziskovalce in podjetja

Zaščita in trženje tehnologij za raziskovalce in podjetja

Zaščita in trženje tehnologij za raziskovalce in podjetja

Poslovanje podjetij je v današnjem času neločljivo povezano z raziskovalno-razvojno dejavnostjo, ki lahko poteka znotraj podjetja ali pa v sodelovanju z zunanjimi partnerji. Podobno kot v tujini, tudi v Sloveniji deluje razvejana mreža pisarn za prenos tehnologij v gospodarstvo, ki delujejo na javnih raziskovalnih organizacijah.

Pod okriljem vodilnih domačih pisarn za prenos tehnologije, združenih v Konzorcij za prenos tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo (KTT), je v mesecu februarja izšel zbornik Zaščita in trženje tehnologij za raziskovalce in podjetja, ki v pregledni obliki združuje dolgoletne izkušnje pri povezovanju akademske sfere s podjetniško in obenem odgovarja na številna vprašanja o intelektualni lastnini, njeni zaščiti in trženju, možnosti ustanavljanja (odcepljenih) podjetij in drugimi relevantnimi temami.

Če ste razmišljali o možnosti razvoja v sodelovanju z domačimi javnimi raziskovalnimi organizacijami, lahko v zborniku najdete številne odgovore, na kakšen način lahko to sodelovanje poteka in tudi na koga se lahko obrnete v konkretnih primerih, obenem pa tudi o temeljih intelektualne lastnine.

Close