Platforma, ki podjetjem nudi podporo za vzdrževanje njihovih dobavnih verig

Platforma, ki podjetjem nudi podporo za vzdrževanje njihovih dobavnih verig

Platforma, ki podjetjem nudi podporo za vzdrževanje njihovih dobavnih verig

Evropa se sooča s številnimi gospodarskimi, okolijskimi in družbenimi izzivi,  ki se odražajo tudi v motnjah v  dobavnih verigah.

S ciljem krepitve odpornosti enotnega trga ter vzpostavitve trajnostnega, digitalnega in globalno konkurenčnega gospodarstva je Evropska komisija vzpostavila novo orodje za odpornost dobavnih verig  - Supply Chain Resilience (SCR) platform. Delovati je začela 16. marca 2022.

Krepitev sposobnosti podjetnikov, podjetij in družb, da se opomorejo od kriz, je ključnega pomena za hitro okrevanje Evrope in njen prihodnji uspeh. Vendar ponovni zagon gospodarstva po pandemiji in recesiji ni lahka naloga. Takšne spremembe zahtevajo takojšnje ukrepanje in skupna prizadevanja na vseh ravneh in pri vseh zainteresiranih straneh.

Ključni cilji

Orodje je namenjeno objavi ponudb za surovine, sestavne dele in/ali polproizvode ali storitve.

Na ta način nudi Evropska komisija podporo podjetjem za vzdrževanje njihovih dobavnih verig, povezuje mednarodne dobavitelje s kupci blaga in storitev, vzpostavlja čezmejne stike med podjetji, panogami, podpornimi organizacijami, akademskimi krogi, pomembnimi zainteresiranimi stranmi in ključnimi odločevalci.

Ključni sektorji

Platforma se osredotoča na naslednje sektorje:

 • kmetijsko-živilska industrija,
 • gradbeništvo,
 • digitalna industrija,
 • elektronika,
 • energetsko intenzivna industrija,
 • zdravje,
 • mobilnost,
 • promet,
 • avtomobilska industrija,
 • surovine,
 • obnovljivi viri energije.

Izvaja jo mreža Enterprise Europe Network v sodelovanju z Evropsko platformo za sodelovanje grozdov, ob podpori Evropske komisije in agencije EISMEA.

Kako deluje?

Za uporabo je potrebna registracija in ureditev vašega profila. Na tej osnovi dostopate do podatkov. Omogočeni so tudi spletni poslovni sestanki.


Platforma Odpornost oskrbovalnih verig- The Supply Chain Resistance platform

Close