Vprašalnik za podjetja o sodelovanju z akademsko sfero

Vprašalnik za podjetja o sodelovanju z akademsko sfero

Vprašalnik za podjetja o sodelovanju z akademsko sfero

Partnerji projekta INDUSAC vabijo slovenska podjetja k izpolnjevanju anonimnega vprašalnika o dejavnikih uspeha pri sodelovanju podjetij z raziskovalci. Odgovore zbirajo do 28. novembra 2022. Analizo odgovorov bo v okviru projekta INDUSAC izvedel nemški partner KIT.

V kasnejših fazah bodo partnerji projekta povabili podjetja, da prispevajo tehnološke izzive, ki jih bodo reševale mednarodne ekipe študentov.

Partnerji projekta bodo zbrali približno 300 izzivov podjetij iz različnih sektorjev, z namenom, da jih skupine študentov in raziskovalcev razrešijo in predlagajo rešitve v roku 4 do 8 tednov.

Na ta način bodo podjetja pridobila možne rešitve tehnoloških izzivov, študentje pa izkušnje dela s podjetji in mednarodne izkušnje.

Več o projektu: Projekt INDUSAC je mednarodni pilotni projekt Evropske komisije v okviru programa Horizon Europe, ki ga koordinira Institut ''Jožef Stefan'', v konzorciju pa sodeluje še osem drugih organizacij iz Nemčije, Španije, Madžarske, Cipra, Poljske in Avstrije. Glavni namen projekta je priprava metodologije in interaktivne platforme za povezovanje gospodarstva, študentov in raziskovalcev.

Za podrobnosti o projektu in možnosti oddaje tehnološkega izziva, se lahko obrnete na Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ''Jožef Stefan'' preko elektronskega naslova indusac@ijs.si.

Close