Vprašalnik o intelektualni lastnini v podjetjih in raziskovalnih organizacijah

Vprašalnik o intelektualni lastnini v podjetjih in raziskovalnih organizacijah

Vprašalnik o intelektualni lastnini v podjetjih in raziskovalnih organizacijah

Na Centru za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ''Jožef Stefan'' v okviru projekta CRP2021* izvajajo analizo kritičnih točk prenosa intelektualne lastnine in so v ta namen pripravili vprašalnik za podjetja in raziskovalne organizacije.

Povezava do vprašalnika: Kritične točke prenosa intelektualne lastnine za podjetja in raziskovalne organizacije.

Pri izpolnjevanju vprašalnika naprošajo za osebna mnenja, stališča in izkušnje, kakor vidite obravnavno tematiko. Napačnih odgovorov ni. Izpolnjevanje vzame približno 10 minut.

Odzive zbirajo do petka, 26. novembra 2021.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pišete na e-naslov: tehnologije@ijs.si.

*CRP2021: Ciljni Raziskovalni Program v letu 2021, sofinanciran s strani ARRS (Agencija za Raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) in MIZŠ (Ministrstvo za Izobraževanje, Znanost in Šport), projekt z naslovom: "Vrednotenje IL kot podlaga za predlog dolgoročno vzdržnega modela državnih pomoči za spodbujanje sodelovanja znanosti in gospodarstva".

Close