Vas zanima švicarski trg?

Vas zanima švicarski trg?

Vas zanima švicarski trg?

Švica ima zelo uspešno, moderno in perspektivno tržno razvito gospodarstvo. Življenjski standard, industrijska produktivnost, kakovost šolskega in zdravstvenega sistema so med najvišjimi v Evropi.  Ima visoko razvit storitveni sektor, kjer prevladujejo finančne storitve, ter proizvodnjo, ki temelji na visoki tehnologiji in znanju. Zaradi gospodarske in politične stabilnosti, transparentnega pravnega sistema, dobre infrastrukture in nizkih stopenj davka, je Švica eno izmed najbolj konkurenčnih gospodarstev na svetu.

V okviru programa Strateško na trg SPIRIT Slovenija načrtuje izvedbo spletnih delavnic vezanih na švicarski trg.

Začetek je predviden v septembru, interes pa lahko oddate že danes!

Prijave bodo predvidoma pričeli zbirati konec avgusta, interes za udeležbo pa lahko podate že sedaj na tej povezavi.

Perspektivna področja za slovenske izvoznike in vlagatelje so:

Zdravstvo in farmacija: Švica ima vodilni položaj v svetovni farmacevtski industriji. Priložnosti za podjetja so v oskrbi svetovnih farmacevtskih podjetij s sedežem v Švici, vključno z družbama Novartis in Roche. Številna manjša podjetja so dejavna kot proizvajalci, dobavitelji, ponudniki storitev in prodajna podjetja.

Hrana in pijača: Švica veliko hrane uvozi. Potrošniki povprašujejo predvsem po kakovostnih premium izdelkih, ki se razlikujejo od tistih, ki so že na voljo na trgu. Priložnosti za izvoz so predvsem v segmentih zdravih alternativ obstoječim proizvodnim linijam, etnične hrane, jagnječjega in govejega mesa, alkoholnih pijač, vina ter inovativnih brezalkoholnih pijač.

Stroji in oprema: Na švicarskem trgu obstajajo priložnosti za podjetja,  ki proizvajajo opremo in stroje, vključno z opremo IKT. Priložnosti so v oskrbi švicarskih svetovnih korporacij s področja farmacije, kemične industrije, strojev, predelave hrane, finančnega sektorja in trgovanja z blagom. Prav tako so priložnosti za dobavo malim in srednje velikim podjetjem, ki potrebujejo visokotehnološke stroje in opremo.

Strateško na švicarski trg – okviren program

V okviru programa načrtujejo izvedbo delavnic na temo:

  • medkulturnih razlik,
  • zakonodaje in davčne politike v Švici,
  • marketinga in  prodaje
  • področja distribucije in
  • načinov pridobivanja direktnih kontaktov.

Vsebine bodo predstavili izkušeni strokovnjaki, ki dobro poznajo švicarski trg in v Švici tudi živijo. V okviru progama bodo predstavljene tudi izkušnje nekaterih majhnih  podjetij, ki že uspešno poslujejo na tem trgu.

Close