Uspešno izvedena dvostranska srečanja v okviru 13. Mednarodne konference o prenosu tehnologij

Uspešno izvedena dvostranska srečanja v okviru 13. Mednarodne konference o prenosu tehnologij

Uspešno izvedena dvostranska srečanja v okviru 13. Mednarodne konference o prenosu tehnologij

Pod okriljem domačih in tujih organizatorjev, združenih preko poslovne mreže Enterprise Europe Network, so 8. oktobra 2020 preko svetovnega spleta potekala dvostranska srečanja 13. ITTC R2B.

Z več kot 130 prijavljenimi podjetniki, raziskovalci in drugimi akterji podpornega okolja iz skupno 14 držav, se je med 9. in 13. uro zvrstilo preko 50 srečanj v trajanju 20 minut, kjer so udeleženci lahko spregovorili o možnostih poslovnega in raziskovalnega sodelovanja, kot tudi o izzivih, s katerimi se srečujejo na različnih tehnoloških področjih kot so biotehnologije, napredni materiali, informacijsko-komunikacijske tehnologije, elektronika ipd.

Letošnja posebnost je bila izvedba v virtualni obliki, zaradi česar so udeleženci lahko srečanjem prisostvovali iz udobja lastnih pisarn. Kot zanimivost lahko navedemo, da je eno izmed srečanj trajalo skorajda 24 minut in verjamemo, da je to bilo le eno izmed mnogih srečanj, ki bodo lahko že v kratkem vodili do novih povezav in sodelovanja.

Vzporedno z dvostranskimi srečanji je potekala 13. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij, kjer so v uvodnih nagovorih udeležence pozdravili ministrica dr. Simona Kustec, prof. dr. Jadran Lenarčič in dr. Špela Stres, vodja slovenskega konzorcija Enterprise Europe Network. Ugledna strokovnjaka dr. Jeff Skinner in dr. Jon Wulff Petersen sta z udeleženci delila bogate izkušnje in spoznanja pri prenosu tehnologij iz akademskega okolja v podjetniško prakso.

Za pogled v prihodnost z novimi tehnologijami, ki imajo velik potencial za tržno uveljavitev, je potekalo tekmovanje mladih raziskovalcev z javnih raziskovalnih organizacij. Zmagovalno rešitev VirOut za sterilizacijo vode z uničevanjem v vodi prisotnih škodljivih mikroorganizmov na okolju prijazen način, je predstavila ekipa s treh slovenskih javnih raziskovalnih organizacij (Institut ''Jožef Stefan'', Nacionalni inštitut za biologijo in Univerza v Ljubljani). Člani ekipe so Gregor Primc, Arijana Filipić, Rok Zaplotnik, Miran Mozetič, Ion Gutierrez-Aguirre, David Drobnik, Matevž Dular in Martin Petkovšek.

Raziskovalna skupina z Instituta ''Jožef Stefan'', Nacionalnega inštituta za biologijo in Univerze v Ljubljani (Foto: Marjan Verč, Institut ''Jožef Stefan'', 2020)

Prav tako je strokovna komisija nagradila tehnologijo uporabe funkcionaliziranega zlata za nadomeščanje uporabe okolju škodljivega srebra pri izdelavi protimikrobnega neizpirnega tekstila za obleke, za katero stojijo Marija Vukomanović, Srečo Škapin in Danilo Suvorov.

Prejemnica druge nagrade - ddr. Marija Vukomanović (Foto: Marjan Verč, Institut ''Jožef Stefan'', 2020)

Odmevna novost letošnje Konference je bila podelitev nagrad Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO, World Intellectual Property Organization). Mednarodna ocenjevalna komisija je na podlagi izjemnega sodelovanja z različnimi javnimi-raziskovalnimi organizacijami in razvoja izdelkov, ki so rezultat prenosa javnih raziskav v prakso, ter so ustrezno zaščiteni z vidika intelektualne lastnine, podelila nagrado WIPO IP Enterprise Trophy Razvojnemu centru eNeM Novi Materiali d.o.o. Poleg omenjenih kvalitet, podjetje učinkovito uporablja sistem intelektualne lastnine in dejavnosti za izgradnjo spoštovanja javnosti do intelektualne lastnine z različnimi javnimi kampanjami, dostikrat usmerjenih v okolju prijazne rešitve in temelječe na novo razvitih izdelkih. Za nameček pa tudi redno in metodološko spodbujajo ustvarjalnost in inovativnost med zaposlenimi.

Drugo podeljeno nagrado, WIPO Medal for Inventors, je prejela prof. dr. Alenka Vesel (Institut ''Jožef Stefan'') za pridobitev večjega števila mednarodnih patentov, na podlagi katerih je bilo razvitih in na trgu predstavljenih večje število različnih izdelkov in storitev. Dodatno je prof. dr. Vesel tudi soustanoviteljica podjetja Plasmadis d.o.o.

Prof. dr. Alenka Vesel (Institut ''Jožef Stefan'') in mag. Mitja Koprivšek (RC eNeM d.o.o.) (Foto: Marjan Verč, Institut ''Jožef Stefan'', 2020)

O vlogi intelektualne lastnine in predvsem njenem upravljanju v gospodarstvu, so na okrogli mizi spregovorili prof. dr. Alexandru Marin, mag. Mladen Vukmir, Gverino Ratoša (Hidria d.o.o.) in Drago Lemut (Le-Tehnika d.o.o.). V živahni razpravi so izmenjali akademsko in poslovno plat obravnavane tematike.

Veliko zanimanja so v dopoldanskem delu Konference poželi tudi predstavitve znanstvenih prispevkov o prenosu tehnologij in zaščiti intelektualne lastnine, ki so dostopne tudi na konferenčni spletni strani. Enake pozornosti pa so bili deležni tudi predstavitve raziskovalnih projektov najbolj vidnih slovenskih raziskovalcev zadnjih let.

Z možnostjo povezovanja podjetij in raziskovalcev ter ostalih deležnikov podpornega okolja na dvostranskih srečanjih, so se vzpostavile možnosti za tesnejše sodelovanje in prenos raziskav v poslovne procese podjetij. Podobno velja tudi za obravnavane vsebine na konferenčnem delu, ki nudijo marsikatero izhodišče za prenos ideje/projekta/raziskave v podjetja. Če vas podrobneje zanimajo obravnavane tematike, so dostopne tudi v Zborniku konference.

Close