Evropski dogodek za mreženje: R&I v 2024

Evropski dogodek za mreženje: R&I v 2024

Evropski dogodek za mreženje: R&I v 2024

DOGODEK: Successful R&I in Europe 2024 – 11th European Networking Event

TERMIN: 15.-16. februar 2024

LOKACIJA: Nemčija (Düsseldorf)

OPIS: Enajsta izvedba evropskega povezovalnega dogodka za iskanje partnerjev in oblikovanje konzorcijev za projekte programa Obzorja Evropa, v okviru katerega bo do leta 2027 na voljo predvidoma 95,5 milijarde evrov.

Med osrednjimi temami pogovorov bodo zdravje, digitalne in industrijske tehnologije, energetika, mobilnost, bioekonomija, okolje, hrana, naravni viri in podobno.

Na srečanju bo moč vzpostaviti stike z malimi in srednje velikimi podjetji, univerzami, raziskovalnimi inštituti in drugimi deležniki iz Evrope, prav tako pa bodo sodelujoči lahko predstavili svoje projektne ideje in/ali rezultate.

Izvedba dvostranskih srečanj poteka v okviru poslovne mreže Enterprise Europe Network.

REGISTRACIJA: Prijava na srečanja poteka preko registracijske strani. Rok za prijavo je 8. februar 2024 (srečanja) oziroma 12. januar 2024 za predstavitve.

DODATNE INFORMACIJE: Podrobnejše informacije o programu, lokaciji in vstopnini so dostopne na krovni spletni stran dogodka, o možnosti predstavitve pa v razpisu za sodelovanje.

Close