Uspešen nastop Instituta »Jožef Stefan« na 51. mednarodnem obrtnem sejmu (MOS) v Celju

Uspešen nastop Instituta »Jožef Stefan« na 51. mednarodnem obrtnem sejmu (MOS) v Celju

Uspešen nastop Instituta »Jožef Stefan« na 51. mednarodnem obrtnem sejmu (MOS) v Celju

Institut “Jožef Stefan” se je uspešno udeležil 51. mednarodnega obrtnega sejma (MOS), ki je potekal med 11. in 16. septembrom v Celju.

Institut, ki aktivno sodeluje z več institucijami na področju povezovanja znanosti in gospodarstva se je predstavil z večjim številom odsekov na dveh razstavnih mestih.

Na razstavnem mestu Odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so se predstavljali CTT ter odseki F5 (iz odseka je izšlo podjetje Balder), E7 (evropski projekt Tetramax) in F3 (v okviru odseka delujoč Center za trde prevleke). Vodja odseka doc. dr. Miha Čekada je tudi član Odbora za znanost in tehnologijo.

V okviru razstavnega mesta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport “Stiščišče znanosti in gospodarstva”, ki ga je vodi g. Janez Škrlec, prejemnik častne listine Instituta “Jožef Stefan”, so se skupaj z različnimi partnerji od inštitutov, fakultet do visokotehnoloških podjetji predstavili odseki K5, F5, E1 ter F2 in CTT. Predstavljenih je bilo nekaj deset inovacij različnih sodelujočih institucij, ki so prejele tri sejemska priznanja.

Close