Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru
Služba za prenos znanja in tehnologij
 Slomškov trg 15, 2000 Maribor
www.um.si

Noles Jovanovič Slana
 +386 (0)2 2355 324
 noles.jovanovic@um.si

Doroteja Novak
+386 (0)2 2355 37
doroteja.novak@um.si

dr. Tina Mesarič
 +386 (0)2 2355 308
 tina.mesaric1@um.si

Close