Spodbudne napovedi EEN za mala in srednje velika podjetja

Spodbudne napovedi EEN za mala in srednje velika podjetja

Spodbudne napovedi EEN za mala in srednje velika podjetja

Mala in srednje velika podjetja igrajo izjemno pomembno vlogo tako na evropskem kot svetovnem gospodarskem prizorišču, zaradi česar so tudi s strani institucij Evropske unije deležna različnih oblik podpore in storitev.

Ena izmed njih je projektno organizirana poslovna mreža Enterprise Europe Network (EEN), ki za glavna poudarka svojih prizadevanj jemlje internacionalizacijo in inoviranje. Na podlagi izvedene ankete so pred kratkim objavili spodbudne podatke o doseženih rezultatih in napovedih za prihajajoče mesece v poročilu SME Growth Outlook 2018-19.

Podatki za celotno mrežo EEN kažejo naslednjo podobo:

  1. 63 % malih in srednje velikih podjetij, ki poslujejo preko državnih meja, pričakuje povečanje prihodkov v naslednjem letu.
  2. Število novih delovnih mest se bo povečalo za 33 %. Od tega bo kar 40 % podjetij, ki jih odlikuje inovativnost.
  3. Povečanje tržnega deleža napoveduje kar 54 % anketiranih podjetij in kar tretjina izmed njih bo to dosegla z izboljšanjem proizvodov in storitev s pomočjo inovacij.
  4. Največje zaupanje za uspešno prihodnje poslovanje izkazujejo podjetja, ki usmerjajo svoj domet (tudi) preko evropskih meja.
  5. Izven okvirov Evropske unije je bil največji optimizem glede zaposlovanja in povečevanja tržnega deleža zabeležen v Srbiji in Bosni in Hercegovini, pri čemer inovativna podjetja predstavljajo dobršen delež (vsaj polovičen).

Napovedi za Slovenijo z rahlimi odstopanji kažejo primerljivo stanje. Približno 54 % podjetij pričakuje povečanje prihodkov, 15 % jih bo zaposlovalo na novo in slaba polovica (44 %) jih namerava povečati tržni delež.

Pri doseganju teh rezultatov vam bomo pomagali tudi slovenski predstavniki EEN na področju intelektualne lastnine, mednarodnega poslovnega sodelovanja, prenosa znanja, inovacij in tehnologij ter z našimi rednimi obvestili in dogodki.

Close