Slovenski podjetji v novi brošuri o uspehih na Enotnem trgu EU

Slovenski podjetji v novi brošuri o uspehih na Enotnem trgu EU

Slovenski podjetji v novi brošuri o uspehih na Enotnem trgu EU

Enterprise Europe Network (EEN) je izdal novo brošuro, ki osvetljuje uspehe na enotnem trgu EU. V tej izdaji sta izpostavljeni tudi dve slovenski podjetji ki sta s pomočjo mreže EEN dosegli pomembne mejnike na svoji poti razvoja in komercializacije.

Ti dve podjetji sta:

1. Biosistemika:  Podjetje se je soočilo s kompleksnostmi EIC Pathfinder razpisa. Pri oblikovanju konzorcija jim je pomoč nudil svetovalec mreže pri SPIRIT Slovenija. S partnerji, ki jim jih je predstavil svetovalec je Biosistemika uspela oblikovati močan konzorcij, kar je bilo odločilno za uspeh na razpisu. Ta primer izpostavlja vlogo EEN pri povezovanju partnerjev in spodbujanju inovacij​.

2. WatchBuilt: Projekt, ki si prizadeva digitalizirati gradbeništvo je prav tako izkoristil strokovno znanje EEN. Univerza v Mariboru je podjetju nudila podporo, ki je segala od nasvetov o zaščiti intelektualne lastnine do finančnega in tržnega svetovanja. To sodelovanje je bilo odločilno za hitro preobrazbo WatchBuilt iz laboratorijske ideje v uspešno podjetje, s čimer je EEN potrdil svojo vlogo pri spodbujanju inovacij in poslovnega razvoja​.

Ti dve zgodbi odlično ponazarjata, kako lahko slovenska podjetja uspejo na evropskem trgu s pomočjo podpore in strokovnih znanj, ki jih ponuja mreža EEN. Brošura o uspešnih zgodbah na enotnem trgu EU ne le osvetljuje te uspehe, ampak tudi navdihuje in ponuja vpogled v možnosti, ki so na voljo slovenskim inovatorjem in podjetnikom.

Povezava do brošure

Close