Skrajšanje roka za prijavo na »SME instrument« v okviru programa OBZORJE 2020

Skrajšanje roka za prijavo na »SME instrument« v okviru programa OBZORJE 2020

Skrajšanje roka za prijavo na »SME instrument« v okviru programa OBZORJE 2020

Zainteresirane prijavitelje obveščamo, da je agencija EASME zadnji rok v letu 2017 za prijavo na t.i. »SME instrument« v okviru programa OBZORJE 2020 prestavila iz 8. 11. na 7. 11. 2017, kar pomeni, da se čas za prijava SKRAJŠA za en dan.

Obvestilo je objavljeno na portalu za prijavitelje, na naslovu: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc, v okviru razdelka “Call updates”.

Close