S platformo Access2Market do hitrih informacij o mednarodnem poslovanju

S platformo Access2Market do hitrih informacij o mednarodnem poslovanju

S platformo Access2Market do hitrih informacij o mednarodnem poslovanju

Podjetja s širitvijo poslovanja izven državnih meja lahko svoje proizvode in storitve ponudijo širšemu krogu potrošnikov in spodbudno vplivajo na poslovanje. A zaradi zelo različnih ureditev pri trgovanju s posameznimi državami izven Evropske unije, se kaj hitro pojavijo vprašanja o pravilih, ki jih je treba upoštevati pri poslovanju s posamezno državo in se kljub številnim trgovinskim sporazumom, dostikrat razlikujejo med seboj.

Z namenom olajšanja poslovanja tako evropskih kot tudi drugih podjetij, je Generalni direktorat za trgovino pri Evropski komisiji, pripravil nadvse uporaben spletni portal Access2Market, ki na enem mestu nudi številne uporabne informacije za vse, ki želijo z evropskega izvažati na preostale trge oziroma uvažati na evropski trg iz preostalih trgov ter pri tem izkoristiti prednosti sklenjenih trgovinskih sporazumov. Podatki so na voljo za vse evropske države in za preko 120 trgov po celem svetu.

Podatek o carinah in ostalih dajatvah pridobite tako, da na začetni strani portala Access2Market v iskalnik vnesete ime proizvoda ali ustrezno oznako, pri čemer si lahko pomagate s tam dostopno klasifikacijo. Z izborom države porekla in namembne države se z izvedenim iskanjem praviloma izpišejo podatki:

  1. o veljavnih carinskih stopnjah in veljavnih trgovinskih sporazumih
  2. o davčnih stopnjah za izbrani proizvod
  3. o postopkih in formalnostih, kot so na primer tehnični predpisi o standardih, pravila o poreklu, postopki ugotavljanja skladnosti, uvozni postopki s carinskimi postopki in vzorci zahtevanih dokumentov
  4. o trgovinskih ovirah s prikazom primerov, ko so bili prijavljeni Evropski komisiji
  5. o statistiki trgovinskih tokov za izbrani proizvod oziroma za skupino proizvodov, v katero se ta proizvod umešča, in tako omogoča informacije podjetjem za presojo stanja glede dotedanjega poslovanja, kar je zelo koristno za načrtovanje izvozno-uvoznih aktivnosti podjetij

Obsežna podatkovna zbirka portala Access2Market obenem omogoča pregled različnih pojasnil, odgovorov na pogosto zastavljena vprašanja, orodje za samooceno ROSA (Rules of Origin Self-Assessment) in še marsikaj, kar mednarodno usmerjenim podjetjem omogoča lažje poslovanje s tujino.

Če naletite na trgovinsko oviro pri izvozu ali uvozu, jo lahko preko portala sporočite pristojnim organom zgolj z izpolnitvijo obrazca, preko katerega lahko pridobite tudi druge splošne informacije.

Uporaba portala je brezplačna, pri čemer je prilagojen za uporabo tudi na tabličnih računalnikih in pametnih telefonih. Dodatna prednost je tudi, da je portal na voljo v vseh uradnih jezikih držav članic Evropske unije.

Close