Regionalna konferenca mreže Enterprise Europe Network JV Evrope

Regionalna konferenca mreže Enterprise Europe Network JV Evrope

Regionalna konferenca mreže Enterprise Europe Network JV Evrope

Center za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem (CRPZ) je bil soorganizator letošnje Regionalne konference mreže Enterprise Europe Network (EEN) JV Evrope, ki je potekala od 28. do 30. septembra 2017 v Portorožu. Konferenco, ki se je je udeležilo prek 90 predstavnikov univerz, gospodarskih zbornic in razvojnih agencij, je gostil slovenski konzorcij Enterprise Europe Network in je bila namenjena izmenjavi izkušenj in okrepitvi sodelovanja partnerjev mreže v Jugovzhodni Evropi.

Konferenco, ki vsako leto povezuje partnerje EEN iz Jugovzhodne Evrope in predstavnike evropskih institucij ter ostalo zainteresirano javnost, je odprl in moderiral dr. Aleš Lipnik, vodja CRPZ. Dobrodošlico so udeležencem izrekli dr. Špela Stres, koordinatorica slovenske mreže EEN in predstavnica Instituta Jožef Stefan, g. István Németh, predstavnik Evropske komisije, g. José Puigpelat Valls, vodja enote COSME pri Izvajalski agenciji za MSP (Easme), izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem, mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS, g. Ivan Meh, podpredsednik upravnega odbora OZS, in ga. Meira Hot, podžupanja Občine Piran.

Okrogla miza s predstavniki slovenskih podjetij Lotrič Metrology, d. o. o., Perunika varnost, d. o. o., AlgEn, d. o. o., Atech, d. o. o., in SES Group, d. o. o.
Okrogla miza s predstavniki slovenskih podjetij Lotrič Metrology, d. o. o., Perunika varnost, d. o. o., AlgEn, d. o. o., Atech, d. o. o., in SES Group, d. o. o. Foto: OZS.

Popoldanski del je bil namenjen predstavitvam dobrih praks sodelovanja med člani mreže EEN v Jugovzhodni Evropi. Sledila je predstavitev Instrumenta za MSP (angl. SME Instrument) dr. Igorja Mileka, nacionalne kontaktne osebe tega programa. Udeležence je pritegnil s predstavitvijo izkušenj Slovenije, ki je bila na začetka izvajanja Instrumenta za MSP druga najuspešnejša država pri pridobivanju sredstev iz naslova tega instrumenta.

Drugi dan konference je bil namenjen iskanju novih priložnosti za sodelovanje med člani mreže. Udeleženci konference, predstavniki univerz, gospodarskih in obrtnih zbornic, tehnoloških parkov, raziskovalnih institutov, razvojnih agencij in drugih poslovnih subjektov, ki so zastopali Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo, Hrvaško, Slovenijo in Srbijo, so se strinjali s stališčem organizatorjev in predstavnikov Evropske komisije, da še okrepijo sodelovanje članov mreže na področju Jugovzhodne Evrope. Konferenco je sklenil sestanek organizacijskega odbora slovenskega konzorcija s predstavniki Evropske komisije.

Vir: UP Budi


Enterprise Europe Network je podporna mreža za mala in srednje velika podjetja Generalnega direktorata za podjetništvo in industrijo Evropske komisije. Storitve na področju internacionalizacije, pridobivanja finančnih sredstev, inovacij, prenosa znanja in tehnologij so na voljo podjetnikom, inovatorjem, raziskovalcem, podjetnim študentom in vsem ostalim, ki se podajajo na podjetniško pot.

V Sloveniji je Enterprise Europe Network prisoten v konzorciju sedmih partnerjev:

Close