Valorise the organic fraction of municipal solid waste through an integrated biorefinery at commercial level (BBI-2020-SO1-F1)

Valorise the organic fraction of municipal solid waste through an integrated biorefinery at commercial level (BBI-2020-SO1-F1)

ROK ZA PRIJAVO: 3. 9. 2020 do 17.00 ure (CET)

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: H2020

OBJAVLJENO: 15. 4. 2020

KRATEK OPIS: Organska frakcija trdnih komunalnih odpadkov (OFMSW) je pomembna surovina za biorefiniranje, ki se jo lahko pretvori v dragocene spojine za uporabo v različnih tržnih segmentih. Poseben izziv je trajnostno povečati pretvorbo OFMSW v izdelke z dodano vrednostjo na komercialno raven.

Cilj razpisa je podpreti projekte, ki bodo izdelali obsežne končne izdelke iz OFMSW za identificirane tržne aplikacije v uspešno delujoči prvovrstni biorefineriji. Ta tema izključuje predloge, ki imajo glavni proizvod kompost, digestat, bioplin, metan ali biogoriva. Izključuje tudi predloge, ki imajo podtoke OFMSW (kot so odpadki za predelavo hrane, živilski odpadki iz hotelov, restavracij in gostinstvo) kot glavni del surovine za biološko rafiniranje. Po potrebi se lahko OFMSW meša z blatom komunalnih odpadnih voda, vendar se ohrani OFMSW kot glavna frakcija. Kompleksni in raznoliki komunalni odpadki morajo biti glavna surovina, ki jo obravnavajo projektni predlogi.

DODATNE INFORMACIJE

Close