Vaccines 2.0 - developing the next generation of vaccines

Vaccines 2.0 – developing the next generation of vaccines

ROK ZA PRIJAVO: 1. 2. 2022

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: HORIZON Research and Innovation Actions

OBJAVLJENO: 6. 10. 2021

KRATEK OPIS: Namen te teme je podpreti dejavnosti, ki omogočajo ali prispevajo k enemu ali več pričakovanim vplivom destinacije 3 „Boj proti boleznim in zmanjšanje bremena bolezni“. V ta namen bi morali biti predlogi na to temo doseči rezultate, ki so usmerjeni, prilagojeni in prispevajo k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:

  • Znanstvene in klinične skupnosti uporabljajo povečano znanje o patogenih in boljše razumevanje vloge imunskega sistema pri nalezljivih boleznih za razvoj cepiv z izboljšano učinkovitostjo.
  • Proizvajalci cepiv za proizvodnjo nove generacije cepiv uporabljajo bolj inovativne in trajnostne proizvodne tehnologije in izboljšano proizvodno znanje GMP.
  • Raznolik portfelj kandidatov za cepiva, pripravljenih za testiranje v kliničnih preskušanjih, pomaga oblikovalcem politike in financerjem pri sprejemanju odločitev o podpori razvoju cepiv.
  • Za klinično skupnost in regulatorje je na voljo nova inovativna in izboljšana zasnova predkliničnih/kliničnih študij, ki ustrezajo značilnostim naslednje generacije cepiv in bo skrajšala čas razvoja cepiva.

DODATNE INFORMACIJE

Close