Spodbude za zagon inovativnih podjetij - P2 2021

Spodbude za zagon inovativnih podjetij – P2 2021

ROK ZA PRIJAVO: do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 3. 2023

RAZPISNIK: Slovenski podjetniški sklad

OBJAVLJENO: 12. 2. 2021

OPIS: Osnovni namen projekta oz. t.i. vavčerskega sistema je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti za MSP podjetja, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence. Podjetjem je na voljo 14 vavčerjev, ki pokrivajo različne vsebine: zaščita intelektualne lastnine, certifikati kakovosti, internacionalizacija, digitalizacija, prototipiranje, ipd. Podjetja lahko prejmejo 9.999 EUR za posamezni vavčer oz. do 60 % sofinanciranja. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Odprti so naslednji vavčerji:

Close