Spodbude za digitalno tranformacijo podjetij (P4D)

Spodbude za digitalno tranformacijo podjetij (P4D)

ROK ZA PRIJAVO: najava

RAZPISNIK: Slovenski podjetniški sklad

OBJAVLJENO: predvidoma 2. 4. 2021 ali 9. 4. 2021

OPIS: Predmet razpisa Spodbude za digitalno tranformacijo podjetij (P4D) je sofinanciranje upravičenih stroškov za zagotovitev tehnične opremljenosti ter digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Področje digitalne transformacije zajema izboljšave izkušnje kupca, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbo projektov industrije 4.0., idr. Do prijave so upravičeni MSP-ji, ki imajo vsaj 5 zaposlenih. Podjetja lahko prejmejo od 30.000 EUR do 100.000 EUR oz. do 60 % sofinanciranje.

Close