SME instrument

SME instrument

ROK ZA PRIJAVO: 7. oktober 2020

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: H2020

OBJAVLJENO: 27. oktober 2017

KRATEK OPIS: Pilot EIC Accelerator (Instrument za MSP) zagotavlja podporo poslovnim inovacijam MSP v celotnem ciklu. V fazi 1 se podpora zagotavlja v obliki pavšalnih nepovratnih sredstev, v fazi 2 se podpora zagotavlja samo v obliki nepovratnih sredstev oz. po presečnem datumu 5. junija 2019 z mešanimi finančnimi sredstvi (združitev nepovratnih sredstev in sredstev lastniškega kapitala v »blended finance«). Pilot EIC Accelerator (Instrument za MSP) vključuje tudi usposabljanje in mentorstvo.

DODATNE INFORMACIJE

Close