SI - SK 2021- Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji

SI – SK 2021- Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji

ROK ZA PRIJAVO: Razpis bo odprt do porabe sredstev. Roki za oddajo vlog: do vključno 30. 9. 2021 do 14:00 ure za tretjo (3.) odpiranje in do vključno 31. 12. 2021 do 14:00 ure za četrto (4.) odpiranje.

OBJAVLJENO: 19. 2. 2021

NAMEN: zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

UPRAVIČENCI: MSP (d.o.o.-ji)

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: od 100.000 EUR do 600.000 EUR, kadar s Skladom so-investirajo poslovni angeli, podjetja v lasti zasebnih angelov ali skladi semenskega/tveganega/zasebnega kapitala ter od 200.000 EUR do 600.000 EUR kadar s Skladom so-investirajo korporacije.

VEČ

Close