Razpis EUIPO za nepovratna sredstva za znamke in modele

Razpis EUIPO za nepovratna sredstva za znamke in modele

ROK ZA PRIJAVO: 30. september 2021

RAZPISNIK: Sklad za MSP, EUIPO

PROGRAM: Ideas Powered for Business

OBJAVLJENO: avgust 2021

KRATEK OPIS: Mala in srednje velika podjetja bodo v septembru 2021 lahko oddala prijavo na zaključni rok razpisa EUIPO (Urad EU za intelektualno lastnino) za nepovratna sredstva za zavarovanje znamke in modela preko nacionalnih, regionalnih in/ali evropskih sistemov za intelektualno lastnino (tj. v katerikoli državi članici EU, Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino in/ali EUIPO).

Z uspešno prijavo bo možno pridobiti sredstva v višini 50 % osnovne prijavne pristojbine, pri čemer skupni znesek za posamezno podjetje ne sme preseči 1.500 evrov. Izvedbo razpisa omogoča sklad za pomoč MSP ''Ideas Powered for Business SME Fund'' (sofinanciranje s strani Evropske komisije in EUIPO).

Več informacij o pogojih in prijavi je dostopnih na spletni strani sklada MSP oziroma pri informacijskem centru EUIPO, dodatno pa se lahko glede prijave znamke in modela v Sloveniji obrnete na info točko Urada RS za intelektualno lastnino preko telefona: (01) 620 31 01 ali e-pošte: sipo@uil-sipo.si.

DODATNE INFORMACIJE

Close