Program LIFE za leto 2020: tradicionalni projekti podprograma Okolje, prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov

Program LIFE za leto 2020: tradicionalni projekti podprograma Okolje, prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov

KRATEK OPIS: V okviru programa LIFE (največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam) je odprt razpis za oddajo osnutkov tradicionalnih projektov podprograma Okolje, prednostnega področja Okolje in učinkovita raba virov. Tradicionalne projekte program LIFE tekom svojega obstoja tradicionalno podpira.

Več

Close