P4D-C19  -Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19 2019 -2023)

P4D-C19  -Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19 2019 -2023)

ROK ZA PRIJAVO: 15. 11. 2020 in 15. 1. 2021

OBJAVLJENO: 14. 8. 2020

NAMEN: vlaganje v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij.

OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 15.000.000,00 EUR

UPRAVIČENCI: MSP

VEČ O RAZPISU

Close