Medical Technology and Devices: from Lab to Patient - HORIZON-EIC-2021-TRANSITIONCHALLENGES-01-01

Medical Technology and Devices: from Lab to Patient – HORIZON-EIC-2021-TRANSITIONCHALLENGES-01-01

ROK ZA PRIJAVO: 22. september 2021, 17:00 CET

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: HORIZON EUROPE

KRATEK OPIS: Namen tega razpisa je spodbujati prijavo projektov, ki razvijajo nove tehnologije in naprave v medicini. Za začetek klinične ocene je potrebno izvesti raziskave in razvoj, da se iz obstoječe dokazne tehnologije preide na zrelo različico. Razviti je potrebno strategijo izkoriščanja, ki kvalitativno in količinsko opiše predlagano pot do bolnika. Predlog, oddan na ta razpis, je lahko usmerjen v katero koli tehnologijo, ki obravnava pomembne zdravstvene potrebe pri neposrednem kliničnem zdravljenju in oskrbi bolnikov. EIC bo upošteval predloge z zahtevanim sofinanciranjem EU do 2,5 milijona EUR in trajanjem do 3 let.

DODATNE INFORMACIJE

Close