Local Green Deals

Local Green Deals

ROK ZA PRIJAVO: 24. 11. 2021

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: Single Market Programme (SMP)

OBJAVLJENO: 28. 9. 2021

KRATEK OPIS: Pričakovani splošni učinek projekta v okviru tega razpisa so naslednji:

  • povečanje boljše, kakovostne zaposlitve (spopadanje z regionalno ali lokalno brezposelnostjo);
  • mobilizacija regionalnih ali lokalnih zainteresiranih strani k novemu, zelenemu, trajnostnemu, vključujočemu in družbeno pravičnejšemu okrevanju po COVID-19;
  • podpiranje zelenega, družbenega in digitalnega prehoda na lokalni ravni;
  • podpiranje odpornih in trajnostnih poslovnih modelov, ki temeljijo na socialni ekonomiji;
  • povečanje učinkovite rabe virov s prehodom na čisto, krožno gospodarstvo;
  • zagotavljanje večje odpornosti skupnosti in boljših življenjskih pogojev za prebivalstvo;
  • novo razmišljanje o ekosistemu, ki temelji na aktivnem sodelovanju vseh akterjev.

DODATNE INFORMACIJE

Close