Javno povabilo delodajalcem za izvedbo delovnega preizkusa za leto 2016

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo delovnega preizkusa za leto 2016

ROK ZA PRIJAVO: Povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 9. 9. 2016 do 12. ure. Morebitno predčasno zaprtje povabila, v celoti ali za posamezno OS Zavoda, bo objavljeno na spletni strani Zavoda.

RAZPISNIK: Zavod RS za zaposlovanje

OBJAVLJENO: Zavod RS za zaposlovanje, 29. 1. 2016, www.ess.gov.si

PREDMET JAVNEGA POVABILA:  Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo delovnega preizkusa brezposelnih oseb, ki sodijo v ciljno skupino tega povabila, na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Delodajalec je dolžan vsaki vključeni osebi zagotoviti mentorja, delovno opremo in primeren prostor. Mentor dnevno spremlja potek delovnega preizkusa vključene osebe in se ji je dolžan posvečati v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen programa. Minimalni obseg mentorstva za udeleženca delovnega preizkusa znaša 20 ur. En mentor lahko hkrati spremlja delovno aktivnost največ 5 v delovni preizkus vključenih oseb. Delodajalec poda ponudbo z vsebino programa za izvedbo delovnega preizkusa na konkretnem delovnem mestu. V okviru ene ponudbe lahko predlaga preizkus na enem ali več delovnih mestih, na katera se v razpisanem obdobju vključujejo brezposelni iz ciljne skupine povabila. Delodajalec lahko v okviru tega javnega povabila predloži več (zaporednih) ponudb, vendar sme predložiti novo ponudbo šele, ko so vsi delovni preizkusi iz predhodne ponudbe zaključeni in če je izpolnjen pogoj glede deleža zaposlitev po končanih delovnih preizkusih.

NAMEN PROGRAMA: Namen programa je brezposelnim omogočiti, da pred zaposlitvijo oziroma pred odločitvijo o nadaljnjih korakih pri izdelavi zaposlitvenega načrta preizkusijo svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu. Delodajalci lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo. Delodajalci, ki bodo oddali ponudbe na to javno povabilo, za isto osebo ne morejo kandidirati za izvajanje programov usposabljanja na delovnem mestu.

CILJ JAVNEGA POVABILA Cilj javnega povabila je ustvariti ali izboljšati zaposlitvene možnosti vključenim brezposelnim iz ciljne skupine, zaposliti vsaj polovico udeležencev pri delodajalcih, ki so izvedli delovni preizkus. Ciljna skupina: V delovni preizkus se vključujejo brezposelni, stari 30 let in več, ki so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu. Delovni preizkus traja od najmanj 100 ur do največ 1 mesec. Delovni preizkusi se pri izbranih delodajalcih lahko izvajajo do 31. 10. 2016.

POGOJI ZA SODELOVANJE: Več o pogojih najdete tukaj.

DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Delodajalci lahko dobijo dodatne informacije:

  • pri skrbnici programa Dragomili Šeško na centralni službi Zavoda. Morebitna vprašanja naslovijo pisno na elektronski naslov: dragomila.sesko@ess.gov.si. Odgovori bodo na spletni strani Zavoda objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja.
  • v Kontaktnem centru Zavoda na telefonski številki 080 20 55 ali elektronskem naslovu:kontaktni.center@ess.gov.si.
  • pri strokovnih delavcih, pristojnih za program na OS Zavoda.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/Razpisi za delodajalce).

VEČ: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Kontaktne osebe:

Petra Arzenšek

015898156

petra.arzensek@gzs.si

France Podobnik

014773842

france.podobnik@ijs.si

Marko Milenkovič

023331307

marko.milenkovic@mra.si

Close