Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

ROK ZA PRIJAVO: Roki za prijavo: 3. 9. 2021, 5. 1. 2022, 16. 5. 2022

NAMEN: sofinanciranje predstavitve izdelkov/storitev mikro, malih ali srednje velikih podjetij (MSP) na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 - 2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

UPRAVIČENCI: MSP

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 6.400.000,00 EUR višina sofinanciranja: največ do 13.136,76 EUR.

VEČ

Close