Javni razpis - »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

Javni razpis – »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

ROK ZA PRIJAVO: Rok za oddajo vloge je 2. 12. 2020.

RAZPISNIK: SPIRIT Slovenija, javna agencija

OBJAVLJENO: 2. 10. 2020

NAMEN:  podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), povezanih z omilitvijo posledic COVID-19.

UPRAVIČENCI: mikro, mala, srednje velika ali velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo

VEČ O RAZPISU

Close