Javni razpis podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Javni razpis podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

ROK ZA PRIJAVO: rok za oddajo vlog: 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020 in v letu 2021 od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021

OBJAVLJENO: 6. 12 .2019

NAMEN: obnova obstoječih ter degradiranih turističnih in gostinskih objektov, spodbuda k ukrepom za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi, prav tako spodbuda k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi) za izboljšanje konkurenčnega položaja na globalnem trgu

UPRAVIČENCI: MSP s področja turizma in gostinstva na obmejnem problemskem območju in problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 21.555.330,41 EUR

Več o razpisu

Close