Javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti

Javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti

ROK ZA PRIJAVO: Roki za oddajo vlog: 6.11.2020, 05.01., 25.02., 08.04., 27.05., 09.09., 28.10. in 07.12.2021

RAZPISNIK: Slovenski podjetniški sklad

OBJAVLJENO: 9. 10. 2020

NAMEN: Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

VEČ

UPRAVIČENCI: Mikro, malo ali srednje veliko podjetje (MSP - po določilih Uredbe komisije (ES) št. 651/2014).

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE

Close