Javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti

Javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti

ROK ZA PRIJAVO: roki za oddajo vlog: 5. 1., 25. 2., 8. 4., 27. 5., 9. 9., 28.10. in 7. 12. 2021

RAZPISNIK: Slovenski podjetniški sklad

OBJAVLJENO: 9. 10. 2020

NAMEN: neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

UPRAVIČENCI: Mikro, malo ali srednje veliko podjetje (MSP - po določilih Uredbe komisije (ES) št. 651/2014).

VEČ O RAZPISU

Close