Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji

Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji

ROK ZA PRIJAVO: Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oziroma najpozneje do 16.6.2018.

RAZPISNIK: RRA Zeleni kras, d.o.o.

OBJAVLJENO: Uradni list RS, št.. 98/2015

PREDMET RAZPISA: Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Koper d.d., Abanka d.d. ali Delavska hranilnici d.d.. Podjetnik mora za kredit najprej zaprositi pri eni od omenjenih bank, nato pa se s pozitivnim sklepom banke lahko prijavi na razpis.

POGOJI ZA SODELOVANJE: Javni razpis je namenjen gospodarskim subjektom (gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge), ki delujejo in izvajajo projekt na območju občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke in Loška dolina.

ROK ZA PRIJAVO: Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oziroma najpozneje do 16.5.2018.

DODATNE INFORMACIJE: Kontaktni osebi: Marinka Petrc, Tel: (05) 721 22 33, e-pošta: marinka@rra-zk.siin Tadeja Pecman Penko, Tel: (05) 721 22 32, e-pošta: tadeja@rra-zk.si.

VEČ: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Kontaktne osebe:

Petra Arzenšek

015898156

petra.arzensek@gzs.si

France Podobnik

014773842

france.podobnik@ijs.si

Marko Milenkovič

023331307

marko.milenkovic@mra.si

Close