ISF: Podpora mladim ponudnikom storitev gostovanja pri izpolnjevanju zahtev iz uredbe o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin

ISF: Podpora mladim ponudnikom storitev gostovanja pri izpolnjevanju zahtev iz uredbe o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin

ROK ZA PRIJAVO: 26. 1. 2022

RAZPISNIK: Evropska komisija

OBJAVLJENO: 20. 10. 2021

KRATEK OPIS: Razpis je namenjen podpori malim ponudnikom storitev gostovanja pri izpolnjevanju zahtev iz Uredbe (EU) 2021/784 o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin, zlasti pri odkrivanju in odstranitvi terorističnih vsebin s spleta.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru Sklada za notranjo varnost. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi soprijavitelji iz treh različnih upravičenih držav.

DODATNE INFORMACIJE: tukaj

Close