Interreg MED - 4. javni razpis za modularne projekte

Interreg MED – 4. javni razpis za modularne projekte

ROK ZA PRIJAVO: 15. 12. 2020

RAZPISNIK: Evropska komisija

OBJAVLJENO: 1. 10. 2020

KRATEK OPIS: Program Interreg MED 2014-2020 je objavil 4. razpis za modularne projekte. Razpis je odprt od 1.10.2020 do 15.12.2020. Gre za tematsko usmerjen razpis in sicer na prednostno os 2 - Vzpodbujanje nizko-ogljičnih strategij in energetske učinkovitosti: specifični cilj 2.1 -Dvig sposobnosti upravljanja z energijo v javnih stavbah; specifični cilj 2.2 - Povečanje deleža obnovljivih lokalnih virov energije. Na voljo je približno 3,4 MEUR sredstev (ESRR in IPA). Vrednost posameznega projekta približno 400.000 EUR (ESRR in IPA).

DODATNE INFORMACIJE

Close