InnovFund-SSC-2020 Innovation Fund Small Scale Projects

InnovFund-SSC-2020 Innovation Fund Small Scale Projects

ROK ZA PRIJAVO: Rok za oddajo je 10. 3. 2021.

OPIS: Namen razpisa je podpreti inovacijske nizkoogljične projekte na naslednjih področjih: energetsko intenzivne industrije, energija iz obnovljivih virov, shranjevanje energije, zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida, zajemanje in uporaba ogljika, medsektorske zadeve.

VEČ O RAZPISU

Close