Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector

Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector

ROK ZA PRIJAVO: 11. 2. 2021

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: COSME

OBJAVLJENO: 24. 11. 2020

KRATEK OPIS: Z razpisom se spodbuja digitalizacijo in inovativnost podjetij iz turističnega sektorja, tudi preko vrednostne verige v turizmu s povezovanjem podjetij in deležnikov na nacionalni in mednarodni ravni. Z aktivnostmi se bo podjetjem omogočilo dostop do izobraževanj, mentoriranj, tehnične podpore, prototipiranja in mednarodnega povezovanja.

DODATNE INFORMACIJE

Close