INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES CALL

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES CALL

ROK ZA PRIJAVO: različni za različne tematike

RAZPISNIK: Evropska komisij

PROGRAM: Obzorje 2020

RAZPIS: različni za različne tematike

KRATEK OPIS: Razpis je namenjen financiranju raziskovalno-inovacijskih in koordinacijsko-podpornih projektov.

ROK PRIJAVE: različni za različne tematike

VEČ INFORMACIJ: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc

Kontaktne osebe:

Sebastjan Rosa

056637713

sebastjan.rosa@zrs.upr.si

Petra Arzenšek

015898156

petra.arzensek@gzs.si

Marko Milenkovič

023331307

marko.milenkovic@mra.si

Larisa Vodeb

015830588

larisa.vodeb@ozs.si

Close