Ideas Powered for Business SME Fund - Vavčerji za intelektualno lastnino za mala in srednja podjetja

Ideas Powered for Business SME Fund – Vavčerji za intelektualno lastnino za mala in srednja podjetja

ROK ZA PRIJAVO: 30. julij 2021

RAZPISNIK: EUIPO

PROGRAM: Ideas Powered for Business SME Fund

KRATEK OPIS: Preko sheme nepovratnih sredstev ''Ideas Powered for Business SME Fund'' so lahko mala in srednje velika podjetja s sedežem v Sloveniji upravičena do povračila stroškov pristojbin za prijavo znamk in modelov v višini 50 % osnovne prijavne pristojbine in največ do zneska 1500 evrov.

Omenjeno velja za prijave za urade za intelektualno lastnino v katerikoli državi članici EU, Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino in/ali EUIPO.

Tokratno razpisno obdobje je med 1. in 31. julijem 2021, nato bo sledilo še septembrsko (1.-30. 9. 2021).

DODATNE INFORMACIJE: Pogoji razpisa

Close