Healthy Citizens 2.0 - Supporting digital empowerment and health literacy of citizens

Healthy Citizens 2.0 – Supporting digital empowerment and health literacy of citizens

ROK ZA PRIJAVO: 21. 9. 2021

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: Horizon Europe

OBJAVLJENO: 22. 6. 2021

KRATEK OPIS: Cilj razpisa je podpirati dejavnosti, ki omogočajo ali prispevajo k enemu ali več vplivom prioritete „Biti zdrav v družbi, ki se hitro spreminja“. V ta namen bodo morali projektni predlogi na to temo doseči rezultate, ki so usmerjeni, prilagojeni in prispevajo k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom: Evropski državljani so izobraženi, motivirani in pooblaščeni za uporabo digitalnih orodij za spremljanje in upravljanje svojega fizičnega, duševnega in socialnega zdravja in dobrega počutja. Posledično prevzamejo aktivnejšo vlogo pri doseganju svojega zdravstvenega potenciala in pri sprejemanju zdravega načina življenja doma, v skupnosti in na delovnem mestu, prav tako pa bolje sodelujejo s svojimi zdravniki in negovalci (prejemajo in zagotavljajo povratne informacije). Državljani so bolj zdravstveno pismeni, bolj avtonomni in aktivni, bolj sodelujejo v družbenem življenju, imajo boljše možnosti za zaposlitev, prevzemajo aktivnejšo vlogo pri doseganju svojega zdravstvenega potenciala in imajo posledično višjo kakovost življenja.

Države članice dejavno prispevajo k prizadevanjem za zdravstveno opismenjevanje, jih spremljajo in ocenjujejo.

Zdravstveno varstvo in socialne storitve so bolje integrirane, cenovno dostopne, odprte za raznolikost in vključenost: upoštevajo previdnostno zaščito v zvezi z občutljivimi zdravstvenimi podatki, upoštevajo potrebe končnih uporabnikov (državljanov, uradnih in neformalnih negovalcev) in nosilcev inovacij (MSP, bolnišnice) in dajejo prednost orodjem družbenih inovacij.

Spodbujanje zdravja in preprečevanje bolezni se krepi z zavedanjem o bolj zdravem načinu življenja, na splošno pa so v celotnem življenju boljši zdravstveni izidi. Vedno večja je vključenost zdravstvenih sektorjev (vključno z okoljem, hrano, varnostjo in zdravjem pri delu), kar ima neposreden vpliv na dejavnike zdravja. Na splošno je pri prehodu z zdravljenja na preprečevanje prišlo do povečanja, kar prispeva k preoblikovanju preventive v zdravstveno varstvo.

DODATNE INFORMACIJE

Close