H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE

H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE

ROK ZA PRIJAVO: 16. 3. 2016 ob 17.00; 15. 9. 2016 ob 17.00, 16. 3. 2017 ob 17.00; 14. 9. 2017 ob 17.00; 15. 3. 2018 ob 17.00

RAZPISNIK: Evropska Komisija

PROGRAM: Obzorje 2020

KRATEK OPIS: Razpis je namenjen prijavi raziskovalno-inovacijskih projektov na naslednjih tematskih področjih:

VEČ INFORMACIJ: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Kontaktne osebe:

Sebastjan Rosa

056637713

sebastjan.rosa@zrs.upr.si

Petra Arzenšek

015898156

petra.arzensek@gzs.si

Marko Milenkovič

023331307

marko.milenkovic@mra.si

Larisa Vodeb

015830588

larisa.vodeb@ozs.si

Close