Green Deal innovations for the Economic Recovery

Green Deal innovations for the Economic Recovery

ROK ZA PRIJAVO: 9. 6. 2021 in 6. 10. 2021, do 17:00 (po bruseljskem času)

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: Horizon Europe

OBJAVLJENO: predvidoma 8. 4. 2021

KRATEK OPIS: Preko razpisa bo možno oddati prijave, ki po svoji vsebini prispevajo k trajnostno naravnanim ciljem Evropskega zelenega dogovora (prilagajanje podnebnim spremembam, krožno gospodarstvo, učinkovita obnova, pametna mobilnost, ničelno onesnaževanje ipd.). Za doseganje smernic po načrtu za okrevanje (Recovery plan for Europe), bo izbranih vsaj 50 % podjetij, ki bodo predlagale rešitve s področja obnovljivih virov, obnove stavb, nizko-ogljične dejavnosti ter baterij in drugih načinov hranjenja energije.

DODATNE INFORMACIJE

Close