Green Deal innovations for the Economic Recovery - EIC Accelerator Challenges 2021 (HORIZON-EIC-2021-ACCELERATORCHALLENGES-01)

Green Deal innovations for the Economic Recovery – EIC Accelerator Challenges 2021 (HORIZON-EIC-2021-ACCELERATORCHALLENGES-01)

ROK ZA PRIJAVO: 16. junij 2021 in 6. oktober 2021, 17:00 CET

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: HORIZON EUROPE

KRATEK OPIS: Namen tega razpisa je spodbujati prijavo projektov, ki podpirajo izvajanje zelenega dogovora tako, da znatno prispevajo k vsaj enemu od naslednjih ciljev trajnosti:

Povečanje ambicij EU v zvezi z blažitvijo podnebja in / ali prilagoditvijo; Dobava čiste, cenovno dostopne in varne energije; Prehod industrije v čisto in / ali krožno gospodarstvo (vključno s preprečevanjem nastajanja odpadkov in / ali recikliranjem); Gradnja in obnova na energetsko učinkovit način; Pospešitev prehoda na trajnostno in pametno mobilnost; Prehod na pravičen, zdrav in okolju prijazen živilski sistem; Ohranjanje in obnavljanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti (vključno z naravnimi rešitvami, ki zagotavljajo koristi za prilagajanje podnebju in njegovo ublažitev); Uresničevanje ambicij brez onesnaževanja in okolje brez strupov.

DODATNE INFORMACIJE

Close