FAST TRACK TO INNOVATION PILOT

FAST TRACK TO INNOVATION PILOT

ROK ZA PRIJAVO: več različnih datumov

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: Obzorje 2020

RAZPIS: H2020-FTIPILOT-2016

KRATEK OPIS: Razpis omogoča prijavo inovacijskih projektov za pospešitev procesa komercializacije inovacij z zagotavljanjem razširjene možnosti financiranja v okviru odprte sheme, ki temelji na principu idej »od spodaj navzgor«.

VEČ INFORMACIJ: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc

Kontaktne osebe:

Sebastjan Rosa

056637713

sebastjan.rosa@zrs.upr.si

Petra Arzenšek

015898156

petra.arzensek@gzs.si

Marko Milenkovič

023331307

marko.milenkovic@mra.si

Larisa Vodeb

015830588

larisa.vodeb@ozs.si

Close