EIC Scalator Pilot

EIC Scalator Pilot

ROK ZA PRIJAVO: 2. september 2020, do 17. uri

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: H2020

OBJAVLJENO: 26. maj 2020

KRATEK OPIS: Cilj razpisa je pospešiti naložbe in partnerstva med najbolj zrelimi upravičenci do EIC in ustvariti evropske zgodbe o uspehu v tehnologijah (trajnostni svetovni voditelji naprednih tehnologij) s povezovanjem ustreznih upravičencev EIC s podjetji (zasebni kupci, združitve in nakupi, korporativni in tvegani kapital ), z vlagatelji, ki zagotavljajo močna omrežja in naložbe v pozni fazi (lastniški kapital ali tvegani dolg) ter z mednarodnimi trgi in borzami. Pilotni program EIC Scalator bo zagotovil podporo do 30 upravičencem EIC, ki izpolnjujejo ustrezna izbirna merila.

DODATNE INFORMACIJE

Close