Developing the next generation of renewable energy technologies (LC-SC3-RES-1-2019-2020)

Developing the next generation of renewable energy technologies (LC-SC3-RES-1-2019-2020)

ROK ZA PRIJAVO: 21. 4. 2020 (do 17:00 po bruseljskem času)

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: H2020

OBJAVLJENO: 3. 12. 2019

KRATEK OPIS: Z namero, da bodo v dobrem desetletju obnovljivi energetski viri predstavljali poglavitni del energetskega sistema, bo treba prehoditi še dolgo pot pri razvoju in komercializaciji novosti na tem področju. Posledično se z razpisom podpirajo aktivnosti in tehnologije konverzije obnovljivih energetskih virov, kot tudi njihove neposredne uporabe, ki so še v začetnih razvojnih fazah. Sem prištevajo tudi aktivnosti z energetskimi materiali, katalizatorji, encimi, mikroorganizmi, modeli, orodji in opremo, ki pa morajo biti osredotočene na proces energetske konverzije. Projektni predlogi naj obenem izkazujejo zmanjšani učinek na okolje, izboljšano učinkovitost glede na obstoječe tehnologije na trgu, kot tudi nasloviti učinke na družbo kot celoto.

DODATNE INFORMACIJE

Close