CALL FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS

CALL FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS

ROK ZA PRIJAVO: 19. 1. 2017

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: H2020

KRATEK OPIS: Razpis je namenjen prijavi raziskovalnih, inovacijskih in koordinacijsko-podpornih projektov na 4 tematskih področjih povezanih z energetsko prenovo stavb, učinkovitimi hibridnimi rešitvami za shranjevanje el. in toplotne energije glede na pogoje dobave in uporabe, itn. Za podrobnejše informacije o posamezni tematiki sledite spodnji povezavi.

VEČ INFORMACIJ: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EEB-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Kontaktne osebe:

Sebastjan Rosa

056637713

sebastjan.rosa@zrs.upr.si

Petra Arzenšek

015898156

petra.arzensek@gzs.si

Marko Milenkovič

023331307

marko.milenkovic@mra.si

Larisa Vodeb

015830588

larisa.vodeb@ozs.si

Close