Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation support of the European Green Deal (H2020-LC-GD-2020)

Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation support of the European Green Deal (H2020-LC-GD-2020)

ROK ZA PRIJAVO: 26. 1. 2021, do 17:00 (po bruseljskem času)

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: Evropska komisija

OBJAVLJENO: 22. 9. 2020

KRATEK OPIS: Eden izmed izzivov prehoda na zeleno gospodarstvo je pretvorba izpustov ogljikovega dioksida iz različnih gospodarskih dejavnosti v sintetična goriva in kemikalije z uporabo procesov na osnovi obnovljivih virov. Po ocenah bi na ta način lahko letno zmanjšali 30 % izpustov evropskega industrijskega sektorja. Namen razpisa je razvoj inovativnih sistemov in procesov za proizvodnjo sintetičnih goriv in prikaz celotne vrednostne verige teh goriv ob hkratnem naslavljanju finančnih, okoljskih in drugih omejitev.

DODATNE INFORMACIJE

Close