Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal (H2020-LC-GD-2020)

Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal (H2020-LC-GD-2020)

ROK ZA PRIJAVO: 26. 1. 2021

RAZPISNIK: Evropska komisija

OBJAVLJENO: 22. 9. 2020

KRATEK OPIS: Glavni cilj razpisa je trajnostno pretvoriti industrijske emisije CO2 v sintetična goriva in kemikalije z uporabo katalitskih procesov, ki temeljijo na obnovljivih virih energije.

DODATNE INFORMACIJE

Close