Applications in satellite navigation – galileo 2017 (H2020-GALILEO-GSA-2017)

Applications in satellite navigation – galileo 2017 (H2020-GALILEO-GSA-2017)

ROK ZA PRIJAVO: 1.3.2017

RAZPISNIK: Evropska Komisija

PROGRAM: Horizon 2020

OBJAVLJENO: 14.10.2015

Evropski globalni navigacijski satelitski sistem (EGNSS) obsega satelitski navigacijski sistem pod programom Galileo, ki zagotavlja pozicioniranje, navigacijo in časovne storitve. Satelitska navigacijska tehnologija je čedalje pogostejša prisotna v inovativnih aplikacijah in različnih tržnih segmentih. Cilj razpisa je omogočanje nadaljnjega razvoja na tem področju.

Close