Advanced light materials and their production processes for automotive applications (LC-GV-06-2020)

Advanced light materials and their production processes for automotive applications (LC-GV-06-2020)

ROK ZA PRIJAVO: 21. 4. 2020 (do 17:00 po bruseljskem času)

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: H2020

OBJAVLJENO: 3. 12. 2019

KRATEK OPIS: V avtomobilski industriji se s prehodom na električna vozila veliko pozornosti namenja naprednim materialom, pri tem pa se upoštevajo okoljsko naravnana načela, ki obenem zagotavljajo zahtevane lastnosti kot so obstojnost, zanesljivost in podobno. Vzporedno ne izostajajo tudi koncepti krožnega gospodarstva z reciklažo, ponovno uporabo, optimalno uporabo (recikliranih) materialov in učinkovito vnovično proizvodnjo. Z razpisom se vsebinsko pokrivajo področja lahkih (lightweight) materialov za uporabo v avtomobilski industriji, proizvodnih in drugih postopkov za zagotavljanje strukturne integritete, zanesljivosti in možnosti dolgotrajne uporabe, kot tudi vpeljavo raznovrstnih metod za zagotavljanje ciljev krožnega gospodarstva. Težišče razpisa je resda na lažjih/manjših gospodarskih električnih vozilih, vendar glede na izkazane možnosti v projektnih predlogih, bodo upoštevani tudi tisti za druga vozila za bolj zahtevna opravila in na daljše razdalje.

DODATNE INFORMACIJE

Close